Tiromel - Działanie

W kulturystyce i sporcie T3 zażywa się aby przyśpieszyć metabolizm organizmu. T3 tradycyjnie jest wykorzystywane podczas cięcia i diety lub fazy pre-contest w celu rozbicia tkanki tłuszczowej, choć w ostatnich latach Tiromel zyskał również popularność jako użyteczny środek podczas pracy nad masą mięśniową (zwykle w połączeniu ze sterydami anabolicznymi), w celu efektywniejszego przetwarzania składników odżywczych oraz utrzymania niższego poziomu tkanki tłuszczowej w okresach podwyższonego zapotrzebowania na kalorie. eningów lub startem w zawodach.